Start 2017-06-02T10:28:05+00:00

Välkommen till en av Sveriges största och mest erfarna tolkförmedling!

Uppgifter om tolkverksamhet

Uppgifter om tolkverksamhet

Vi anser att tolkyrket är ett kvalificerat yrke och att man därmed måste ställa stora krav på dem som skall utöva yrket, detta i enlighet med  Kammarkollegiet fastställd ”God Tolksed”…Läs mer

Miljö- och kvalitétscertifiering

Miljö- och kvalitétscertifiering

TTT skall verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Därför har vi antagit följande riktlinjer beträffande miljöfrågor….Läs mer

Behöver du tolk snabbt?

Behöver du tolk snabbt?

Teletolktjänster AB har ca 2500 tolkar i ca 230 språk runt om i landet. Hos oss kan du omgående få hjälp av en telefontolk, dygnet runt! Vi kan också leverera kontakttolk med kort varsel var som helst i landet…Beställ tolk