Välkommen till en av Sveriges största och mest erfarna tolkförmedling!

Behöver du tolk snabbt?

Boka din tolk idag

Teletolktjänster AB har ca 2500 tolkar i 230 språk runt om i landet. Hos oss kan du omgående få hjälp av en telefontolkning, dygnet runt! Vi kan också leverera kontakttolkar med kort varsel var som helst i landet…Beställ tolk

Miljö- och kvalitétscertifiering

Miljö

TTT skall verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Därför har vi antagit följande riktlinjer beträffande miljöfrågor….Läs mer

Uppgifter om tolkverksamhet

Tolkverksamhet & Kvalitetscertifikat

Vi anser att tolkyrket är ett kvalificerat yrke och att man därmed måste ställa stora krav på dem som skall utöva yrket, detta i enlighet med  Kammarkollegiet fastställd ”God Tolksed”…Läs mer