1. Planera samtalet.
 2. Tala om för tolken vad samtalet ska handla om.
 3. Ge tolken tid att förbereda sig.
 4. Tala direkt till klienten. Använd “du” eller “ni” som tilltalsform.
 5. Du ska behärska sakfrågan.
 6. Tolken ska behärska språkfrågan.
 7. Tala i jagform.
 8. Tolken ska också tala i jagform (tolka direkt tal utan att-satser eller omskrivningar).
 9. Tala lugnt, tydligt och i lagom korta pass för att tolken ska hinna tolka. Se dock till att inte göra onaturliga avbrott mitt i en sammanhängande mening.
 10. Uttala namn, siffror och adresser speciellt noggrant.
 11. Undvik yrkesjargong, speciella facktermer och dialekter.
 12. Kontrollera att du uppfattat klienten riktigt.
 13. Var beredd på att förklara dig.
 14. Var beredd på att tolken kanske måste slå i sin ordbok eller rådfråga någon språkexpert t.ex. per telefon.
 15. Låt tolken tala färdigt, avbryt inte i onödan.
 16. Tolken tolkar allt som sägs. Det du inte vill ha tolkat ska du inte heller säga.
 17. Rådfråga aldrig tolken som sakfrågor, berätta för klienten om förhållanden som du vet att tolken är förtrogen med.
 18. Kräv istället att tolken tolkar allt du och klienten säger.