Tänk på att:

 • Avbokningar som sker på helger samt vardagar
  efter kl. 17.00 räknas till nästkommande
  vardag kl. 8.00.

  
  
 • Vid kontakttolkning skall avbokning ske
  senast 24 timmar före tolkningstillfället.

  
  
 • Vid telefontolkning skall avbokning
  ske senast 4 timmar före tolkningstillfället.

Skicka formuläret för att avboka beställd tolkuppdrag

Avboka