Uppgifter om tolkverksamhet

Vi anser att tolkyrket är ett kvalificerat yrke och att man därmed måste ställa stora krav på dem som skall utöva yrket, detta i enlighet med  Kammarkollegiet fastställd “God Tolksed”. För att uppfylla dessa krav tillämpar TTT följande prioritering:

  1. i första hand anlita auktoriserade tolkar med specialkompetens,
  2. i andra hand anlita auktoriserade tolkar och
  3. i tredje hand anlita de testade tolkar som deltagit i alla tolkkurser och som har erfarenhet.

TTT bedriver bl. a. egna utbildningar i form av interna och externa veckoslutskurser för våra tolkar utifrån behov och önskemål från tolkar och kunder. TTT uppmanar erfarna och kvalificerade tolkar att auktorisera sig genom att ge ett bidrag för de kostnader som auktorisationen medför.

Teletolktjänster är kvalitetscertifierade genom det ackrediterade certifieringsorganet SWEDAC. ISO 9001:2008

Vi arbetar i enlighet med kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008, på förslag från medarbetare, avvikelser, kundreaktioner, tidigare mötesnoteringar, förebyggande och korrigerande åtgärder, dagboksanteckningar samt vid utvärdering av nya tolkar, genomförs möte och uppföljning av tidigare åtgärder för beslut.

Vi uppmanar våra kunder att beställa tolkar i god tid. Detta ger oss mer utrymme att se till att den mest lämpliga tolken för det enskilda uppdraget tillsätts.
Genom kommunikation och dialog med kunden kan vi snabbt utvärdera utförda uppdrag och tillämpa eventuella åtgärder för ökad kvalitet.

Vår verksamhet bygger på:

Toppservice

Säkerhet

Kvalitet

Tillgänglighet

Omsorg

A3 Certifikation