Välkommen till en av Sveriges största och mest erfarna tolkförmedling!

Den första februari 1993 startade Teletolktjänster (TTT) sin verksamhet och erbjuder tjänster inom telefon- och kontakttolkningar, skriftliga översättningar, men även utbildning och testning av tolkar samt utbildning av tolkanvändare.

TTT är en etablerad och välkänd tolkförmedling med nöjda kunder för sin fungerande verksamhet , flexibilitet och beredskap att möta efterfråga och  kapacitetsförändringar. Sedan 1993 har TTT varit verksam i Skåne och levererat tolktjänster och skriftliga översättningar främst till samtliga enheter inom Migrationsverket region syd, region väst, och region öst samt många andra nöjda kunder.

Vår verksamhet bygger på säkerhet, kvalitet, tillgänglighet och omsorg. Vi erbjuder kompetenta tolkar i de mest förekommande tolkspråken i Sverige. Idag har vi totalt cirka 2500 tolkar varav  1295 är kvinnliga och 1205 manliga och  av dessa är cirka 365 auktoriserade tolkar. Våra tolkar finns i hela landet.

Ni vet väl att vi har jour?

Öppettider: Mån-Fred 08:00-17:00

Jour: 17:00-08:00