Om_teletolktjanster

Presentation

Teletolktjänster är en etablerad och välkänd tolkförmedling med många nöjda kunder för sin fungerande verksamhet , flexibilitet och beredskap att möta behov och kapacitetsförändringar.

Sedan 1993 har TTT varit verksam i Skåne och levererat tolktjänster och skriftliga översättningar främst till myndigheter (statliga, kommunala samt landstinget i hela landet) men även till många andra nöjda kunder runt om i landet.

Vår verksamhet bygger på säkerhet, kvalitet, tillgänglighet och omsorg. Vi erbjuder kompetenta tolkar i de mest förekommande språken i Sverige. Totalt har TTT ungefär 2500 tolkar, varav cirka 1300 är kvinnor och 1200 är män. Av dessa är cirka 365 auktoriserade tolkar. Våra tolkar finns i hela landet.

 • Ca 230 språk
 • Telefontolkningar
 • Kontakttolkningar
 • Teckenspråk
 • Skriftliga översättningar
 • Teletolktjänster fyller 26 år och erbjuder sina kunder ännu bättre service, kvalitet och lägre priser
 • Ni får en telefonkontakt medan ni väntar. Tolk på plats snarast möjligt.
 • Kontoret är öppet måndag – fredag, kl. 08:00 – 16:40
 • Mellan kl. 16:40 – 08:00 kopplas våra telefoner automatiskt till vår bemannade jour
 • Beställ din tolk dygnet runt genom att ringa 042-13 96 44
 • Tolk och tolkförmedlare arbetar under strikt tystnadsplikt
 • Alla tolkar arbetar i enlighet med kammarkollegiets kompendium ”God Tolksed”
 • Toppservice
 • Säkerhet
 • Kvalitet
 • Tillgänglighet
 • Omsorg
 • Telefontolkning debiteras per halvtimme
 • Kontakttolkning debiteras minst en timme, därefter per påbörjad halvtimme
 • Skriftliga översättningar debiteras per ord
 • i första hand anlitas auktoriserade tolkar med specialkompetens
 • i andra hand anlitas auktoriserade tolkar
 • i tredje hand anlitas TÖI-testade tolkaspiranter som deltagit i alla tolkkurser och som har arbetserfarenhet
 • Ni bemöts av glad och trevlig personal, som har en bred erfarenhet inom yrkesområdet